Jak zdiagnozować celiakię?

Celiaklia uchodzi za najpoważniejszą nietolerancję pokarmową u człowieka. Szacuje się, że 1 na 100 Polaków cierpi na tę chorobę.

W Polsce wykrywa się niewielki odsetek wszystkich przypadków. Obraz kliniczny celiakii różni się u poszczególnych chorych. Na podstawie rodzaju i nasilenia objawów wyróżnia się 3 typy celiakii:

1) pełnoobjawową, na tę postać najczęściej zapadają osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci. U osób, które cierpią na tę postać choroby, występują charakterystyczne objawy. Niestety, wielu lekarzy często myli ją z zespołem jelita drażliwego lub alergią pokarmową. Wśród symptomów celiakii pełnoobjawowej wymienia się: bóle i wzdęcia brzucha, biegunki, utratę masy ciała, zaburzenia rozwoju u dzieci, depresję, objawy niedoborowe towarzyszące m.in. anemii.

2) skąpoobjawową, zmiany chorobowe występują wyłącznie w błonie śluzowej jelita cienkiego. Zdarza się, że jedynym symptomem są afty w jamie ustnej. W związku z tym, iż celiakii skąpoobjawowej towarzyszą niespecyficzne objawy, lekarze rzadko rozpoznają tę postać choroby. Wśród najczęstszych symptomów wymienia się: niewyjaśnioną niedokrwistość z niedoboru żelaza, podwyższony poziom cholesterolu, afty, niedorozwój szkliwa zębowego, zaburzenia neurologiczne (neuropatia obwodowa, ataksja), wczesną osteoporozę, problemy ze skórą.

3) ukrytą (latentną). U osób, które zmagają się z tą postacią choroby, obraz jelita jest prawidłowy. Obecność przeciwciał antyendomysjalnych wskazuje na celiakię ukrytą. Nasilenie choroby bywa różne. W przypadku podejrzenia celiakii, należy niezwłocznie umówić się na wizytę u lekarza.

Nieprzestrzeganie diety bezglutenowej niesie ze sobą poważne konsekwencje. W przypadku diagnostyki celiakii wywiad medyczny odgrywa istotną rolę. Warto pamiętać, iż po konsultacji z lekarzem nie należy przechodzić na dietę bezglutenową. W przypadku podejrzenia celiakii należy przeprowadzić badanie krwi pod kątem przeciwciał endomysium mięśni gładkich. Biopsja jelita cienkiego odgrywa kluczową rolę w diagnostyce celiakii. Jeśli wyżej wspomniane badania potwierdzą chorobę, należy przejść na dietę ściśle bezglutenową.

© Copyright Bez glutenu 2021