5 momentów higieny rąk

Matthew Tkocz z Unsplash
Matthew Tkocz z Unsplash

Światowa Organizacja Zdrowia WHO to organizacja z siedzibą w Genewie, działająca pod egidą ONZ, zajmująca się w bardzo szerokim aspekcie dziedziną ochrony zdrowia. Zadania WHO wytycza się na poziomie dużej ogólności, ale część z nich dotyka bezpośrednio każdego z nas. Organizacja zajmuje się zwalczaniem epidemii chorób zakaźnych, ustala normy dotyczące składu lekarstw, dba o jakość żywności. WHO może odnotować znaczące sukcesy świadczące o jej zaangażowaniu, choćby w zwalczaniu ospy prawdziwej, gruźlicy, malarii, cholery, dżumy. 

5 momentów higieny rąk

WHO tworzy też zbiory zaleceń i porad odnoszących się do naszego zdrowia. Wypowiada się w sprawie odżywiania, zasad zdrowego trybu życia a nawet reguluje i wyznacza najważniejsze momenty higieny rąk.

5 momentów higieny rąk definiuje sytuację, gdy opiekun chorego musi wykonać jakiekolwiek czynności pielęgnacyjne lub medyczne przy pacjencie. Procedura opisuje kolejne czynności:

  • przed kontaktem z pacjentem
  • przed czystą i aseptyczną procedurą
  • po ekspozycji na płyny ustrojowe
  • po kontakcie z pacjentem
  • po kontakcie z otoczeniem pacjenta

Kiedy i dlaczego należy przestrzegać procedur?

Mycie rąk przed kontaktem z pacjentem to podstawowy obowiązek mający chronić przede wszystkim osobę chorą. Na dłoniach każdego z nas znajdują się ogromna ilość drobnoustrojów. Podczas kontaktu z chorym istnieje duże prawdopodobieństwo, że przeniesie się je na pacjenta. Dlatego mycie rąk przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności wykonywanych przy osobie chorej to pierwszy z nakazów opieki zdrowotnej. Co więcej, obowiązek ten stał się milowym krokiem w rozwoju ochrony zdrowia i medycyny.

Pobierz instrukcję do wydrukowania – jak myć ręce.

Mycie rąk przed czystą i aseptyczną procedurą

Mycie rąk jest czynnością niezbędną przed wykonaniem każdej tzw. czystej czy aseptycznej procedury. Oznacza to, że należy umyć ręce nie tylko przed kontaktem bezpośrednim z pacjentem, ale też wykonując dla niego inne czynności, dotykając pierwotnie jałowych materiałów czy przyrządów. Flora bakteryjna opiekuna i pacjenta mogłaby zanieczyścić jałowe tkanki.

Mycie rąk po ekspozycji na płyny ustrojowe

Ważnym zarówno dla pacjenta jak i opiekuna, ale też całego środowiska, w którym obie strony przebywają, jest higiena rąk bezpośrednio po kontakcie z płynami ustrojowymi chorego. Opiekun każdorazowo i po zdjęciu rękawiczek ochronnych musi starannie umyć ręce i je zdezynfekować. W przeciwnym razie drobnoustroje pacjenta mogłyby zanieczyścić całe otoczenie i stanowić niebezpieczeństwo dla wszystkim tam przebywających.

Mycie rąk po kontakcie z pacjentem

Każdy kontakt fizyczny z pacjentem powinien kończyć się starannym myciem rąk opiekuna. To podstawowy warunek utrzymania niezainfekowanego środowiska, szczególnie szpitalnego. W salach szpitalnych przebywają osoby chore, o obniżonym systemie immunologicznym. Dla nich dodatkowe drobnoustroje pochodzące od innego, chorego pacjenta mogą okazać się nawet śmiertelne.

Mycie rąk po kontakcie z otoczeniem pacjenta

Ostatnim, piątym zaleceniem w procedurze mycia rąk jest ich higiena po każdym bezpośrednim kontakcie opiekuna z przedmiotami pochodzącymi z najbliższego otoczenia pacjenta. Natychmiast po zakończeniu kontaktu należy starannie umyć ręce, nawet sytuacji, gdy nie miało się kontaktu z samym pacjentem. Każdy przedmiot obecny w otoczeniu osoby chorej może na swojej powierzchni gromadzić drobnoustroje pacjenta. Przemieszczanie tych przedmiotów czy brak higieny rąk po kontakcie z nimi, może doprowadzić do rozprowadzenia ich po całym środowisku.

*Treści zawarte na serwisie Bezglutenu.pl mają wyłącznie charakter informacyjny. Żadna z nich nie zastąpi wizyty u lekarza, psychologa czy konsultacji leku z farmaceutą. Misją portalu jest działanie informacyjno-edukacyjne. Zanim skorzystasz z porad zawartych w naszym serwisie, zwłaszcza tych o charakterze medycznym, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą z danej branży. Administrator portalu Bezglutenu.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w praktyce treści opublikowanych na stronie.
PODZIEL SIĘ: